Arkivplan.no

Rogaland fylkeskommune

 

Fredningsmarkering%20Øvre%20Strandgate%2060%20Stavanger

riksvei%2013

nature,%20friluftsliv%20og%20folkehelse

Helleren%20ved%20Jøssingfjorden

 ELEKTRONISK ARKIVPLAN FOR ROGALAND FYLKESKOMMUNE - GJELDER FRA 23. APRIL 2019

 FORMÅL

 Formålet med arkivplanen til Rogaland fylkeskommune

 Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i fylkeskommunen.
 Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene.
 Arkivplanen skal bidra til at fylkeskommunen ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."
 

 Administrasjonssjefen har arkivansvaret

Arkivleder har det daglige ansvaret for fylkeskommunens arkivtjeneste og utarbeider virksomhetsplaner for denne. Godkjent virksomhetsplan skal være med i fylkeskommunen sin årsplan. I fylkeskommunen er det administrasjonssjefen (fylkesrådmannen) som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta § 1-1).
 

Som fylkesrådmann i Rogaland fylkeskommune oppfordrer jeg alle ansatte i fylket om å sette seg godt inn i og følge rutinene i arkivplanen.
 

Stavanger 23.04.2019

Inge Smith Dokken